El Fòrum Nous Escriptors i Caligrama Editorial convoquen al I Certamen Nous Escriptors, en col·laboració amb l’escola d’escriptura Cursiva i l’Ajuntament de Lloret de Mar.

QUI?

El concurs és d’àmbit internacional, dirigit a tots aquells escriptors que desitgin participar, independentment de la seva nacionalitat o lloc de residència. La participació és gratuïta.
Podran optar tots aquells autors de novel·la, amb manuscrits inèdits o obres autopublicadas.
Per obres autopublicadas, s’entenen aquelles on els autors retinguin els drets sobre el contingut.
El certamen està obert a totes les edats, però els autors menors de 18 anys hauran d’acompanyar la seva plica amb l’autorització dels seus pares o tutors legals.
Seran considerades com a concursants exclusivament aquelles persones que escriguin i enviïn una novel·la sota les condicions relatades i dins el termini detallat.

COM PARTICIPAR?

El concursant haurà d’escriure una novel·la de temàtica lliure i de 150 pàgines mida A4 com a mínim (espais en blanc inclosos), en format Word o pdf, escrit a espaiat doble i amb lletra Times New Roman 12.

Cada concursant podrà enviar, com a màxim, una novel·la per a cada categoria.
Hi haurà dues categories: una a llengua catalana i una altra en llengua espanyola.

Per participar, els escriptors hauran de completar el formulari que es troba més avall amb les dades que se sol·liciten i hauran de carregar el seu manuscrit en format Word (.doc o .docx) o .pdf. L’arxiu portarà per nom el títol de la novel·la, sense espais ni accents (ex. lasegonanit.pdf) i no ha de contenir dades de l’autor al seu interior.

QUAN ES TANCA?

El període de participació va iniciar el dia 1 de maig a les 00.00 i finalitzarà el 31 d’agost de 2017 a l’hora 23:59 (GMT + 1). Qualsevol obra rebuda després del termini estipulat quedarà fora del concurs.

PREMIS

Les obres premiades en les dues categories seran publicades per Caligrama (Penguin Random House Grupo Editorial) amb el pack Publica, valorat en 499 €, que inclou disseny de coberta i maquetació del llibre amb acabat professional, en format paper i digital. També comprèn l’edició del text en coberta, l’assignació d’ISBN, la impressió de 25 exemplars en tapa tova i la distribució a demanda mundial. El ebook estarà a la venda a través dels principals minoristes en línia; i la tapa tova en modalitat d’impressió sota demanda amb Amazon i Ingram a tot el món, ia Espanya, amb la xarxa de Penguin Random House Grupo Editorial.

El guanyador de cada categoria rebrà una subscripció anual il·limitada a tots els cursos de la Plataforma d’MOLPE, d’Ana González Duque.

A més rebrà un trofeu, un diploma, un lot de llibres i alguna sorpresa més.

Els dos segons premis rebran un trofeu, un diploma de finalista del I Certamen Nous Escriptors, un lot de llibres i un detall de les entitats col·laboradores.
Els dos tercers, els dos quarts i els dos cinquens premis rebran un diploma de participació en el I Certamen Nous Escriptors, un lot de llibres i un detall de les entitats col·laboradores.
La selecció dels guanyadors es realitzarà mitjançant un jurat la composició del qual es donarà a conèixer
durant el mes de juliol del 2017.

Un cop coneguts els finalistes, l’equip de FNE contactarà amb els 10 autors.

Aquí pots llegir i descarregar les BASES COMPLETES.


FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN


Protecció de dades

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, (en endavant “LOPD”), FNE informa a l’usuari que totes les dades de caràcter personal que ens proporciona a través del web són incorporades al fitxer I Certamen Nous Escriptors, degudament registrat davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Les dades de caràcter personal seran utilitzades amb la finalitat de gestionar la participació dels usuaris al concurs, remetre’ls informació sobre novetats i ofertes de productes, sorteigs, promocions i altres serveis de FNE, Caligrama i Cursiva, per qualsevol canal, inclosos els electrònics. FNE, Caligrama i Cursiva tractaran aquestes dades amb la màxima confidencialitat i només s’efectuarà comunicacions o cessions a tercers quan sigui estrictament necessari per a la gestió o dinàmica del concurs. Tot això de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i normativa aplicable. El titular de les dades manifesta ser major de divuit anys d’edat, de manera que no necessita el consentiment de pares i tutors, excepte en aquells casos en què la Llei exigeixi per a la seva prestació l’assistència dels titulars de la pàtria potestat o tutela. En cas que el titular de les dades sigui menor de divuit anys i no acompanyi la seva candidatura amb l’autorització del pare, mare o tutor legal, FNE informa que no procedirà al tractament de les seves dades i aquests seran destruïts, amb la conseqüència de no poder optar al present certamen. Les dades de caràcter personal que facilitin els participants al certamen les ha de facilitar degudament actualitzats i de forma veraç i completa, ja que d’això depèn el bon fi del certamen. En cas contrari, FNE quedaria alliberada d’aquest bon fi i de qualsevol conseqüència que prové, incloent la declaració de beneficiari legítim del certamen. Mitjançant la cumplimentació i enviament de dades a través dels formularis, l’usuari consent que les seves dades siguin incorporades a l’anterior fitxer amb les finalitats anteriorment indicades. FNE garanteix la confidencialitat i seguretat de les seves dades de caràcter personal quan aquests són objecte de tractament les polítiques de seguretat a què es refereix l’article 9 de la LOPD i que regula amb detall el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Les polítiques de tractament i mesures de seguretat implantades en FNE eviten l’alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat de les seves dades de caràcter personal. L’usuari té dret a exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en l’àmbit reconegut per la Llei Orgànica 15 / 1.999 de 13 de desembre. Per exercitar aquests drets, i per a qualsevol aclariment, pot contactar amb nosaltres per correu postal, adjuntant fotocòpia del DNI, NIE o passaport a: FNE – Plaça Mossèn Pere Torrent, 1, 17310 Lloret de Mar, Girona; o bé enviant un correu electrònic a l’adreça info@foronuevosescritores.com, adjuntant imatge de DNI, NIE o passaport.

Els noms, logotips, marques icones i qualsevol element gràfic que s’inclogui en aquestes bases són propietat de les entitats a què aquest pertanyi.